Åpen dag 2013-2014

I løpet av to dager har alle 9-klassingene i Hallingdal vært på besøk på skolen

De har vært innom alle skolens avdelinger og fått informasjon om de ulike programfagene skolen kan tilby.

Om ett år skal disse 9-klassingene gjøre valg i forhold til videregående opplæring, og det er viktig at de har best mulig grunnlag i forhold til å gjøre riktig valg.

Åpen dag blir fulgt opp med en hospiteringsdag neste år. Da går disse 9-klassingene i 10. klasse, de får da tilbringe to hele skoledager på videregående, på to ulike programområder som de selv ønsker seg.

 


Publisert 26. mars 2014, oppdatert 8. november 2019.