Åpen skole 2016

Skolen har hatt besøk av alle 9. klassingene i Hallingdal.

 

Ungdomsskoleelevene har besøkt de ulike avdelingene ved skolen og fått informasjon som skal være grunnlag for å foreta riktig valg av studieretning når de skal søke videaegående skole om ett år.

 


Publisert 18. mars 2016, oppdatert 8. november 2019.