8. klasse på Lien

Tirsdag og onsdag var alle 8. klassinger i Hallingdal invitert til Lien.

 

Ungdomsskolene i Flå, Nes, Hemsedal og Ål takket ja til invitasjonen og elevene ble busset til Lien for en dag med aktiviteter og læring.  Ansatte og elever fra programområdene naturbruk og service og samferdsel var i sving for å lage et interessant og morsomt tilbud for 8. klassingene. I tillegg hadde vi fått hjelp av noen tidligere elever og ansatte for å få arrangementet i havn. Med på laget hadde vi også gode støttespillere som Ål jeger- og fisk, Gjeldokk hestesenter, Ål kommune ved landbruksetaten, Gilde og ikke minst «velg naturbruk». Velg naturbruk arbeider for rekruttering til naturbruksskolene i Buskerud.

Med godt humør og en smittende nysgjerrighet la bortimot 160 ungdommene fordelt på de to dagene ut på en rundløype med varierte opplevelser og oppgaver. De fikk prøve tømming av vann fra flaske i en bøtte ved hjelp av frontlaster på en traktor, banke løs i smia, fôre kalver, plante trær og skyte med hagle. På vegen mellom postene fikk de treffe et hundespann, kaste hestesko, se vedproduksj, bruk av tømmerhenger og spise nystekte lapper med syltetøy.

Det hele ble toppet med varm mat og drikke. Som avslutning var det premieutdeling organisert av «Velg naturbruk» sin daglig leder Karl Henrik Berke.

8. klassingene ga tydelig uttrykk for at dette var gøy, og kommentarer som : "Kan jeg begynne her?" og "Kan vi komme en dag til ?" tyder på et vellykket arrangement. Selvfølgelig, dere er hjertelig velkommen som elever når den tid kommer!!!

 


Publisert 5. juni 2015, oppdatert 8. november 2019.