60-årsjubileum

Ål vidaregåande skole fyller 60 år. I den forbindelse er det åpent hus fra klokken 18.00 onsdag 30. november. Alle som ønsker det er hjertelig velkomne.

Foreldrene til årets 10-klassinger vil motta en egen invitasjon.

Program

1800 Velkomsthilsen v. Rektor i gymsalen

1805 – 1930 Omvisning på skolen i grupper m/guide

Faglærere orienterer om de ulike utdanningstilbudene på avdelingene

1930 – 1945 Enkel servering og markering av at «Yrkesskolen på Ål» er 60 år

1945 - 2100 Utdanning for framtiden

Et foredrag om yrker og utdanning i endring og de muligheter dette gir for de unge som skal velge utdanning.

V Rektor for Fagskolen Tinius Olsen, Finn Simensen og teamleder Jonny K Pettersen.


Publisert 22. november 2016, oppdatert 8. november 2019.