Organisert studiearbeid

Søknad om tid til organisert studiearbeid

Organisert studiearbeid regnes ikke som fravær, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-47 syvende ledd. Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være

godkjent av skolen (kontaktlærer og faglærer). Dersom arbeidet ikke er avtalt, vil også dette være å regne som fravær.

Søknadsskjema, klikk her


Publisert 13. februar 2017, oppdatert 15. oktober 2018.