Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Utlån organiseres i løpet av de 2-3 første skoledagene.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fra skoleåret 18/19 får elever i VG1 låne kalkulatorer på samme vilkår som bøker. Det vil si at kalkulatorer som blir skadet eller som ikke leveres inn innen siste skoledag må erstattes av låner.

Elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen. De vil bli fakturert for manglende innleverte eller ødelagte bøker.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 15. oktober 2018.