Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Utlån organiseres i løpet av de 2-3 første skoledagene.

Fra skoleåret 19/20 får elever i VG1 låne kalkulatorer på samme vilkår som bøker. Det vil si at kalkulatorer som blir skadet eller som ikke leveres inn innen siste skoledag må erstattes av låner.

Elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen. De vil bli fakturert for manglende innleverte eller ødelagte bøker.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 13. august 2019.