Rådgivertjenesten

Lurer du på hva du vil bli? Har du et konkret problem på skolen eller hjemme? Trenger du bare noen å snakke med?

Tor Olav Sviggum og Stig Boholm er skolens rådgivere og har kontor sentralt i nærheten av ekspedisjonen og personalrommet.

Tor Olav Sviggum, tlf. 32 08 45 08, tor.olav...@bfk.no
Stig Boholm, tlf. 32 08 45 07, stig.b...@bfk.no

En av oss eller begge er stort sett tilgjengelig gjennom hele uka. Du kan be om time direkte til oss, gjennom kontaktlærer, ekspedisjon, sms, eller mail.
Hos oss kan du få hjelp til utdanning og yrkesveiledning. Du kan også få hjelp til andre ting du har behov for å løse. Det kan være at vi kontakter skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenetsen eller andre.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Yrkesorientering og personlig veiledning i forbindelse med fagopplæring/skolegang/studier og yrker
  • Valg av utdanningsprogram og programfag
  • Informasjon om tilbud og krav ved videregående skoler, fagopplæring, teknisk fagskole, universitet og høgskoler
  • Søknader til fagopplæring, skolegang, studier
  • Tilrettelegging om skoledagene føles tunge
  • Personlig veiledning når du har personlige og/eller sosiale vansker som har betydning for skolegangen din.
  • Hvordan du kan komme i kontakt med studiesteder i utlandet

Vi organiserer besøk fra utdanningsinstitusjoner og andre

Vi er også:

  • Bindeledd til Oppfølgingstjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Lånekassen og andre ungdomsrelaterte hjelpeinstanser
  • Voksenpersoner som lytter til det du har å si
  • Dersom du har problemer som kan gå ut over skolearbeidet ditt, er det viktig at du snakker med rådgiverne om dette. På den måten får vi bedre muligheter til å hjelpe deg.


Vi er her for deg! Ta kontakt!


Tilretteleggingsleiar 

Ranveig Hille har ansvar for koordinering og tilrettelegging av særskilt tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 13. august 2019.