Plan for rådgivning

I opplæringsloven står det:

Den enkelte elev har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg
Utdanning og yrkesrådgivning har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i deres valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv.

Utdanning og yrkesrådgiving:

Vg1:

 • Presentasjon av rådgivertjenesten, felles i klasse.
 • Utdanning og yrkesrådgiving, felles i klasse.
 • Individuell veiledningssamtale hos rådgiver. Behovet avgjøres av den enkelte elev.
 • Alle elevene skal inn til samtale.
 • Elevsamtaler, kontaktlærer har utdanning og yrke som tema.
 • Foreldresamtaler, kontaktlærer har utdanning og yrke som tema og rådgiver inn ved behov.
 • Yrkesmesse.
 • Bedriftsbesøk / utplassering

Vg2:

 • Utdanning og yrkesrådgiving, felles i klasse.
 • Besøk fra Fagopplæringsseksjonen i BF.
 • Individuell veiledningssamtale hos rådgiver, med utgangspunkt i skjema. Behovet avgjøres av den enkelte elev.
 • Alle elevene skal inn til samtale.
 • Elevsamtaler, kontaktlærer har utdanning og yrke som tema.
 • Foreldresamtaler, kontaktlærer har utdanning og yrke som tema og rådgiver inn ved behov.
 • Yrkesmesse.
 • Bedriftsbesøk / utplassering.

Vg3:

 • Utdanning og yrkesrådgiving.
 • Jobb og utdanningsmesse i Lillestrøm / Oslo.
 • Skolebesøk fra høyskoler. ( f.eks: HiSf, HiBu, evt andre.)
 • Elevsamtaler, kontaktlærer har utdanning og yrke som tema.
 • Individuell veiledningssamtale hos rådgiver. Behovet avgjøres av den enkelte elev.
 • Alle elever skal inn til samtale.

Sosialpedagogisk rådgiving:

 • Presentasjon av rådgivertjenesten, felles i klasse.
 • Presentasjon av skolehelsetjenesten, v/ helsesøster, skolelege, psykiatrisk sykepleier og fysioterapeut.
 • Tilbud om time til helsesøster hver uke. Videreformidling til andre i helseteamet.
 • Drøfting av enkeltsaker i skolens tverrfaglige team.
 • Tilbud om samtaletid med rådgiver. Skolens rådgivere er tilgjengelig hver dag i uka.
 • Tiltak mot mobbing.

Kontaktlærers rolle:

 • Innledende elevsamtaler ved skolestart, med fokus på innhold og videre løp står sentralt.
 • Minst to elevsamtaler senere i skoleåret hvor utdanning og yrke skal være et tema.
  (Se skjema for elevsamtale)
 • Foreldresamtaler, kontaktlærer har utdanning og yrke som tema og rådgiver inn ved behov.
 • Delaktig i utarbeidelse av sluttkompetansemelding ved avbrudd.

Kontakt skolen ved:

Rådgiver Tor Olav Sviggum

Rådgiver Stig Boholm

 


Publisert 14. juni 2013, oppdatert 7. september 2015.