Elevoppfølging/elevtjenesten

Elevens kontaktlærer har en nøkkelrolle i den daglige oppfølgingen av den enkelte elev. I tillegg har skolen egne funksjoner som skal hjelpe til med oppfølging av eleven. Rådgiver, skolehelsetjeneste, PPOT, spesialpedagog (avdelingsleder for spes.ped) og ungdomslosene er viktige bidragsytere i dette arbeidet.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 15. oktober 2018.