Skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens § 9A gir retningslinjer for dette.

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskrivet: «Skolemiljø Udir - 3 - 2017» gitt utfyllende kommenterer til denne lovparagrafen. 

Meldeskjema for brudd på kap 9a i opplæringsloven eller mistanke om slikt brudd, klikk her

Her finner du skolens handlingsplan mot mobbing.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 6. januar 2020.