Elever og foresatte

Velkommen til Ål vidaregåande skole
Her finn du noen nyttige opplysningar og lenker videre til informasjon.

Trivsel er en viktig forutsetning for læring, og vi arbeider aktivt for å ivareta og videreutvikle det gode læringsmiljøet.

Vi er opptatt av at du som elev skal ta aktivt del i skolesamfunnet, og være med på å påvirke skolehverdagen og læring. Vi er avhengige av dine innspill og tilbakemeldinger for å kunne utvikle skolen til å bli en enda bedre sted å være og å lære.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 6. januar 2020.