Elever og foresatte

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Velkommen til Ål vidaregåande skole
Her finn du noen nyttige opplysningar og lenker videre til informasjon.

Trivsel er en viktig forutsetning for læring, og vi arbeider aktivt for å ivareta og videreutvikle det gode læringsmiljøet.

Vi er opptatt av at du som elev skal ta aktivt del i skolesamfunnet, og være med på å påvirke skolehverdagen og læring. Vi er avhengige av dine innspill og tilbakemeldinger for å kunne utvikle skolen til å bli en enda bedre sted å være og å lære.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 23. mai 2019.